Máy điều hòa không khí gắn trên cho BESS

  • Top mounted air conditioner for BESS

    Máy điều hòa không khí gắn trên cho BESS

    Máy điều hòa không khí gắn trên cùng dòng BlackShields EC được thiết kế như một giải pháp kiểm soát khí hậu cho hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS). Xét về yêu cầu kiểm soát nhiệt đối với pin và cấu trúc của thùng chứa năng lượng, máy điều hòa không khí được thiết kế như một giải pháp kiểm soát khí hậu hiệu quả và đáng tin cậy với cấu trúc gắn trên cùng, lưu lượng gió lớn và cấp khí từ đỉnh của thùng chứa.