Bộ trao đổi nhiệt cho Viễn thông

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    Bộ trao đổi nhiệt cho tủ viễn thông

    BlackShields HE series Bộ trao đổi nhiệt được thiết kế như giải pháp làm mát thụ động để kiểm soát khí hậu của tủ trong nhà / ngoài trời trong môi trường trong nhà và ngoài trời đầy thử thách. Nó sử dụng nhiệt độ không khí bên ngoài, trao đổi nó trong một bộ thu hồi lưu lượng ngược dòng hiệu quả cao và do đó làm mát không khí bên trong tủ tạo ra một vòng kín bên trong, được làm mát. Nó giải quyết hiệu quả vấn đề nhiệt của tủ ngoài trời và được sử dụng rộng rãi trong các tủ và vỏ tủ trong nhà và ngoài trời với các thiết bị điện tử nhạy cảm.