Làm mát viễn thông

Giải pháp làm mát cấp nguồn DC cho tủ ngoài trời Viễn thông
Để giải quyết các vấn đề về nhiệt ở khu vực ngoài lưới điện, BlackShields cung cấp một số giải pháp làm mát -48V DC cho các tủ ngoài trời viễn thông bao gồm cả giải pháp làm mát thụ động và chủ động. Các giải pháp làm mát được cấp nguồn DC có hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng, có thể sử dụng pin làm nguồn điện trực tiếp.

Các giải pháp làm mát thụ động được cấp nguồn DC:

 - Bộ trao đổi nhiệt

/heat-exchanger-for-telecom-cabinet-2-product/

 - Bộ trao đổi nhiệt Thermosiphon

SX8B1890

Các giải pháp làm mát tích cực được cấp nguồn DC:
 -Máy điều hòa không khí DC với máy nén DC thực sự

/dc-air-conditioner-for-telecom-cabinet-2-product/
 -Máy lạnh TEC Peltier

/peltier-tec-unit-for-telecom-cabinet-2-product/


Thời gian đăng: 26/03-2021