tủ tích hợp ngoài trời

  • outdoor integrated cabinet

    tủ tích hợp ngoài trời

    Tủ tích hợp ngoài trời BlackShields được thiết kế cho trạm gốc phân tán thông tin di động, có thể đáp ứng yêu cầu lắp đặt và môi trường truyền thông ngoài trời. Bộ nguồn, ắc quy, thiết bị phân phối cáp (ODF), thiết bị điều khiển nhiệt độ (Điều hòa / Bộ trao đổi nhiệt) có thể được tích hợp vào tủ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng như một cửa hàng.