Máy điều hòa không khí Monoblock cho BESS

  • Monoblock Air conditioenr for BESS

    Máy điều hòa không khí Monoblock cho BESS

    Máy điều hòa không khí monoblock dòng BlackShields EC được thiết kế như một giải pháp kiểm soát khí hậu cho hệ thống lưu trữ năng lượng. Xét về yêu cầu kiểm soát nhiệt đối với pin và cấu trúc của thùng chứa năng lượng, máy điều hòa không khí được thiết kế như một giải pháp kiểm soát khí hậu hiệu quả và đáng tin cậy với cấu trúc monoblock, lưu lượng gió lớn và cấp khí hàng đầu.