Máy điều hòa không khí RowShields

  • RowShields air conditioner

    Máy điều hòa không khí RowShields

    Máy điều hòa không khí InRow dòng RowShields® gần như làm mát các tủ máy chủ. Nó cung cấp giải pháp làm mát chính xác môi trường xanh, đáng tin cậy, hiệu quả cao và an toàn cho trung tâm dữ liệu mật độ nhiệt cao được mô-đun hóa cho các dịch vụ kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và độ sạch.