Bộ trao đổi nhiệt Thermosiphon dành cho viễn thông

  • Thermosiphon Heat Exchanger for Telecom

    Bộ trao đổi nhiệt Thermosiphon dành cho viễn thông

    Bộ trao đổi nhiệt DC Thermosiphon DC của BlackShields HM được thiết kế để kiểm soát khí hậu của tủ trong nhà / ngoài trời trong môi trường trong nhà và ngoài trời đầy thử thách. Đây là một hệ thống làm mát thụ động sử dụng năng lượng chuyển pha để làm mát bên trong tủ. Nó giải quyết hiệu quả vấn đề nhiệt của tủ ngoài trời và được sử dụng rộng rãi trong các tủ và vỏ tủ trong nhà và ngoài trời với các thiết bị điện tử nhạy cảm.

    Thiết bị này sử dụng hoàn toàn sự chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời tự nhiên. Nhiệt độ bên trong vỏ được làm mát bằng cách sử dụng hiệu quả sự bay hơi của chất làm lạnh. Sự trao đổi nhiệt thụ động dựa trên sự đối lưu tự nhiên, tuần hoàn chất lỏng trong một mạch vòng kín thẳng đứng mà không cần máy bơm hoặc máy nén thông thường.