Máy điều hòa không khí SpaceShields

  • SpaceShields air conditioner

    Máy điều hòa không khí SpaceShields

    Máy điều hòa không khí chính xác dòng SpaceShields® cung cấp các giải pháp làm mát an toàn, đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng, môi trường và chính xác cho phòng máy tính vừa và lớn, đồng thời cung cấp môi trường tối ưu bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và độ sạch, v.v. cho thiết bị và đảm bảo sự ổn định hoạt động của thiết bị trong 365 ngày * 24 giờ.